3

I galleriet nå

 

24. oktober - 17. november

Boka i Oppdal - Bokåret 2019

I anledning "Bokåret 2019" og 500 år med norske bøker, markerer vi dette med en utstilling i Galleri OKH.

I 1519 kom Brevarium Nidrosiense og Missale Nidrosiense ut. Bøkene ble trykt på initiativ fra erkebiskop Erik Walkendorf i Trondheim for å dekke den katolske kirkens behov for en standardisert liturgi i Norge. Bøkene ble trykt i Paris og København, men fordi de er trykt på norsk initiativ, for norske penger, og for det norske markedet, regner vi bøkene for norske. I 2019 kan vi dermed feire jubileum for 500 år med norske bøker.

Gjennom tekst og bilder forteller vi historien om boka, og hvordan den er preget og endret samfunnet. Vi går særlig inn på bokas historie i Oppdal, bl.a. fordi vi har ett av de gjenværende eksemplar av Norges eldste bok, Missale Nidaroensis. Denne stilles ut sammen med flere andre historiske bøker. Vi ser også nærmere på bygdas første forfattere, utfordrende konfrimasjonsundervisning og kravene om sensur av bøker noen ikke liker.

Utstillingen åpner torsdag 24. oktober kl 18 med følgende program

 - Kåseri ved Arne Aspeland - om Missale Nidrosiense samt eksempel på middelaldermesse
 - Salmesang ved Gunvor Fagerhaug
 - Kåseri ved Kjell Haugland - bokhistorien på 15 minutter
 - Sang ved Inge Lauritzen

Utstillingen er kommet til gjennom et samarbeid mellom Oppdal historielag ved Kjell Haugland, Den norske kirke ved Arne Aspeland samt Oppdalsmuseet og biblioteket.

 

 

 

 

_
_
_