Info

Oppdal ungdomsklubb er et møtested for ungdom mellom 13 og 18 år

Reglement

Vi legger vekt på god folkeskikk og gode holdninger, og opplever ungdomsmiljøet på klubben som inkluderende og godt.

Ansatte

_
_
_