Informasjon om smittevern i Oppdal kulturhus

Vi som arbeider i Oppdal kulturhus tar Covid-19 og smittevern på alvor. Du skal som vår gjest være trygg på at du kommer til et bygg som holder høy standard på renhold og smittevern.

 

Du skal være trygg når du kommer til oss. Her er litt informasjon og noen greie regler vi anmoder alle om å følge;

  1. Hold deg hjemme dersom du er syk.
  2. Vær nøye med håndhygiene.
  3. Følg 1-meters regelen og ta hensyn til andre rundt deg.
  4. Sprit hender og registrerer deg uoppfordret på QR-kode når du kommer til huset.


Info om åpningstider til de ulike avdelinger og i fbm arrangement og aktiviteter skal du finne på vår hjemmeside. Vi følger alle retningslinjer, krav og veiledere for relevante arrangement og aktiviteter som er satt av både de nasjonale helsemyndighetene og lokale myndighetene. Pr dato er hele huset åpent og tilgjengelig men med noen føringer og restriksjoner.

Vinterferie

I fbm vinterferien har kommunestyret i Oppdal vedtatt forskrift om påbud om bruk av munnbind, presisering av antallsbegrensning og registrering av kunder. Forskriften gjelder i perioden 19. februar til og med 7. mars. Plikten til å bruk munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

Alle besøkende må registrere seg med navn og telefonnummer. Dette har lenge blitt praktisert for de som kjøper billeter til badeanlegg, kino og scene/sal. Nå gjelder det også de som er innom i kafeen for å bare kjøpe seg en kaffe og svele.

Kino, scene/sal

• Kjøp gjerne billetter fra vår hjemmeside, www.oppdalkulturhus.no

• Ved billettkjøp låses automatisk 1 sete (dvs. 1 meter) på hver side av din(e) billett(er)

• Kinosalen og storsalen har fast amfi og fra 23. februar et maksimalt salg på inntil 100 solgte billetter ifbm. kino og andre arrangement

• Alle kontaktflater i salene renses mellom hver forestilling


• I foajeen vil du møte ansatte og vakter som gir beskjeder og styrer innslipp slik vi unngår opphopning av publikum.

• Garderoben er stengt. Yttertøy tar du med deg inn i saler og legger dem på ledig sete ved siden av der du skal sitte.

• Ved konserter/kulturarr. velger du inngang i Storsal med utgangspunkt i setenummer; 1-12 i høyre dør, 13-25 i venstre dør.


For nærmere informasjon om smittesituasjonen og smittevern i Oppdal se Oppdal kommune sin hjemmeside!

Denne informasjonen ble oppdatert søndag 21. februar.

 ------------------------------------------------------------------

Vi ber alle som kommer til kulturhuset, enten det er som ansatt, bruker, publikum, gjest eller  leverandør om å følge de elementære reglene;

  1. Hold deg hjemme dersom du er syk.
  2. Vær nøye med håndhygiene.
  3. Følg 1-meters regelen og ta hensyn til andre rundt deg.

Ellers har alle avdelinger har sine egne og bransjemessige tilrettelegginger når det kommer til smittevern og renhold. Følg de retningslinjer som blir gitt.

For nærmere informasjon om smittesituasjonen og smittevern i Oppdal se Oppdal kommune sin hjemmeside!

 

Denne informasjonen ble lagt ut torsdag 29. oktober 2020

_
_
_