Kontakt oss

Oppdal Kulturhus KF

Org. Nr. 990 144 575
 
Adresse: Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

tlf 72401500
Faks 72401001
E-post post@oppdalkulturhus.no
INTERNETT www.oppdalkulturhus.no


Kulturhusleder
Inge Lauritzen 
Telefon: 72 40 15 01
inge.lauritzen@oppdal.kommune.no

Kulturhuskonsulent / kinosjef
Morten Haagensen
Telefon: 72 40 15 03
morten.haagensen@oppdal.kommune.no

Kulturhuskonsulent / bookingansvarlig / kurs-konferanse
Guri Hokseng 
Telefon: 72 40 15 16
guri.hokseng@oppdal.kommune.no

Kulturhuskonsulent
Heidi Pawlik Carlson 
Telefon: 72 40 15 15
heidi.carlson@oppdal.kommune.no

Avdelingsleder Kafe/kiosk/info/billett/Salgskonsulent
Gunn Tokstad Ersvik
Telefon 72 40 15 17
gunn.ersvik@oppdal.kommune.no

Driftoperatør (bygg / teknisk utstyr)
Ivar Moldal  
Telefon: 72 40 15 51
ivar.moldal@oppdal.kommune.no

Tekniker (scene, kino)
Olav J. Hoel
Telefon: 40 40 30 53 (mobil)
olav.hoel@oppdal.kommune.no

Oppdalsmuseet
Telefon:   415 11 509 

Badeanlegg

Leder badeanlegg
Arne Otto Mjøen
Telefon: 72 40 15 40
arne.mjoen@oppdal.kommune.no

Biblioteksjef
Torill Åbotnes Iversen (Permisjon)
toril.iversen@oppdal.kommune.no
Telefon: 72 40 15 20

Malin Kvam
malin.kvam@oppdal.kommune.no 
Telefon: 72 40 15 20

Kulturskolerektor / Fritidsklubb
Tone Norbeck
Telefon: 72 40 15 62
tone.norbeck@oppdal.kommune.no

Styrets sammensetning

Styremedlemmer 2017:

Jo Skorem Leder
Knut Sneve styremedlem
Gerd Staverløkk styremedlem
Ingrid Grøtt Johansson Nestleder
Guri Hokseng styremedlem (ansatterepr.)

Vara

Arnt Gulaker 1. vara
Ingrid Mellem 2. vara
Gunnar Myhre    3. vara
Guri Hokseng pers. Vare for ansattepr.
_
_
_