Ledige stillinger

 

Oppdal er rangert som landets beste kommune etter Kommunal Rapports kommunebarometer for 2018. Oppdal er nr 18 av landets kommuner i Telemarkforskning sin siste kulturindeks. 7.000 innbyggere har et rikt tilbud av fritidsaktiviteter å velge i. Folketallet har økt med 700 de siste femten år og det investeres pr dato nærmere 1 milliard i ny næringsvirksomhet og nye bygg.  E6 og jernbanen går gjennom bygda, det er bare 12 mil til Trondheim. Med 3.800 fritidseiendommer er Oppdal den største hyttekommunen nord for Dovrefjell.

Oppdal kulturhus inneholder badeanlegg, bibliotek, kunstgalleri, kulturskole, ungdomsklubb, museum, øvings- og treningsrom for idrett og musikk, konsert- og teatersal, kino og kafé. Vi er pt 58 ansatte fordelt på 29 årsverk og omsetter for ca 31 mill. Virksomheten er organisert som et kommunalt foretak og er eid av Oppdal kommune.

Biblioteksjef

Vi søker biblioteksjef i 100% stilling ved folkebiblioteket i Oppdal kommune. Biblioteket har fire ansatte fordelt på 2,3 årsverk og er organisert inn under og lokalisert til Oppdal kulturhus KF sentralt i Oppdal. Foruten tradisjonell utlånsvirksomhet med ca 26.000 utlån pr år, er biblioteket et populært møtested, og en aktiv medspiller i ulike arrangement.

Vi ønsker oss en sosial og omgjengelig person som skal inneha det faglige og administrative ansvaret for bibliotekets virksomhet. Stillingen har delegert ansvar for personal, mål, budsjett, og resultat. Du skal videreutvikle, markedsføre og styrke biblioteket som arena for kunnskap, debatt og kulturformidling. Videre skal du bidra med utvikling av skolebibliotekene, samarbeide med lokale lag og foreninger der det er naturlig og initiere utviklingsprosjekter.

Vi søker en person med erfaring som leder i bibliotekvirksomhet. Du må gjerne ha noen gode tanker omkring den utvidete rollen biblioteket skal ha for å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Strategisk handlingsprogram for bibliotekene i Sør-Trøndelag vil være et viktig måldokument.

Du må minimum ha 3-årig utdanning innenfor bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende. Videre må du ha digital kompetanse og kunnskap om formidling. Vi bruker biblioteksystemet Mikromarc3.

Du må være utviklingsorientert, positiv og pålitelig, ha gode samarbeidsegenskaper og en profesjonell serviceinnstilt holdning. Videre må du ha evne til å jobbe selvstendig, strukturert og fleksibelt. Det må påregnes en kveldsvakt i uka og vakt hver tredje lørdag.

Lønn etter tariff. Pensjonsordning i KLP. Stillingen tiltredes så snart som mulig eller senest 2. januar 2020.

Evt. spørsmål kan rettes til biblioteksjef Malin Kvam, tlf 7240 1520, eller daglig leder for Oppdal Kulturhus Inge Lauritzen, tlf 7240 1501.

Søknad fylles ut via Oppdal kommune sine hjemmesider; www.oppdal.kommune.no
Søknadsfrist: mandag 23. september 2019.

 

Renholder

Vi søker etter en pålitelig og positiv person til å inngå i renholdsteamet i Oppdal Kulturhus. Det er snakk om ca 90% stilling i fast turnus og med arbeid hver 3. helg.

Du bør ha erfaring fra renhold, gjerne med dokumenterte papirer på kursing og opplæring. Du vil inngå i et team med andre renholdere, gå vakt sammen med en annen men samtidig jobbe mye på egen hånd. Du vil jobbe til faste arbeidstider, men det kan dukke opp tilleggsarbeid på andre tidspunkt.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Du må være pålitelig og nøyaktig med blikk for detaljer. Du må arbeide effektivt og målrettet, ha stå-på vilje, gode samarbeidsegenskaper og en proff serviceinnstilt holdning. Videre må du ha evne til å jobbe selvstendig, og være fleksibel når det kommer til arbeidstid og gjøremål. Du må beherske norsk skriftlig og muntlig. Vi ser på våre renholdere som en viktig del av husets ansikt utad!

Vi tilbyr en trivelig arbeidsplass, med hyggelige kolleger og gode betingelser.

Lønn etter tariff. Pensjonsordning i KLP. Stillingen tiltredes 1. desember.

Ev spørsmål kan rettes til avdelingsleder for byggdrift i Oppdal Kulturhus Ivar Moldal, tlf 90016234.

Søknad fylles ut via Oppdal kommune sine hjemmesider; www.oppdal.kommune.no
Søknadsfrist: mandag 23. september 2019.

 

Barne- og ungdomsbibliotekar

Oppdal bibliotek har ledig fast 100% stilling som barne- og ungdomsbibliotekar fra 02.01.2020. Vi ønsker oss en aktiv og utadrettet medarbeider med hjerte for formidling.

Du vil få ansvar for bibliotekets barne- og ungdomsavdeling, bibliotekets utadrettede virksomhet rettet mot barn og unge, samt samarbeid med kommunens skoler og barnehager. Du skal formidle litteratur og kultur gjennom ulike prosjekt, arrangement og aktiviteter.

Du er en kreativ person med sans for å skape liv og aktivitet i biblioteket. Du er ung til sinns og glad i å formidle til små og store grupper, særlig til barn og unge.

Biblioteket har tre ansatte fordelt på 2,07 årsverk og er organisert inn under og lokalisert til Oppdal kulturhus KF sentralt i Oppdal. Dette større fellesskapet består av 60 ansatte. Foruten tradisjonell utlånsvirksomhet med ca 26.000 utlån pr år, er biblioteket et populært møtested, og en aktiv medspiller i ulike arrangement i kulturhusets avdelinger.

Du vil inngå i vaktordningen og formidlingsarbeidet. I vaktordningen ligger en kveldsvakt per uke, samt lørdagsvakt hver tredje helg. Noe kvelds- og helgejobbing må også påberegnes i forbindelse med arrangementer.

Du må minimum ha 3-årig utdanning innenfor bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende.          
Gode IKT-kunnskaper og interesse for sosiale medier er ønskelig.

Lønn etter tariff, stillingskode 7026 Bibliotekar. Pensjonsordning i KLP. Stillingen tiltredes 02. januar 2020. Det er ønskelig at du har førerkort klasse B, da det kan forekomme kjøring i stillingen. Ev. spørsmål om stillingen kan rettes til biblioteksjef Malin Kvam, Oppdal kulturhus, tlf 7240 1520.

Søknad fylles ut via Oppdal kommune sine hjemmesider; www.oppdal.kommune.no
Søknadsfrist: tirsdag 24. september 2019.

 

 

_
_
_